Cilvēktiesību izglītība

BHRS izpildirektore ievēlēta DARE Eiropas tīkla valdē

Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību izglītības sadarbības tīkla (DARE Network) ikgadējā asambleja norisinājās 27. un 28. augustā Berlīnē. BHRS tajā pārstāvēja izpilddirektore Agnese Koligina-Balode un vadošā pētniece Arina Melse.

DARE tīkls apvieno 40 Eiropas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas demokrātijas un cilvēktiesību izglītības jomā. Tā biedri tiekas reizi gadā, lai kopīgi izvērtētu īstenotās izglītības programmas, kā arī diskutētu par DARE tīkla stratēģiju demokrātijas un cilvēktiesību izglītības veicināšanā. Reizi trijos gados tiek pārvēlēta DARE tīkla valde. Turpmāk valdē darbosies un DARE tīklu kā viceprezidente pārstāvēs arī BHRS izpilddirektore Agnese Koligina-Balode.

DARE tīkls veido Eiropas platformu cilvēktiesību izglītības un demokrātiskas pilsonības izglītības atbalstam. Tas veicina šīs jomas praktiķu un politikas veidotāju sadarbību. Savu dalīborganizāciju vārdā DARE tīkls cīnās par atbalstu, redzamību un pietiekamu resursu pieejamību demokrātijas un cilvēktiesību izglītības nākotnei Eiropā.