Ukraina

BHRS pauž atbalstu Ukrainas cilvēkiem

Sasha Maksymenko / Flickr / CC BY-NC 2.0

Mēs esam dziļi apbēdināti par prettiesisko iebrukumu Ukrainā, kas izdzēsīs daudzu cilvēku dzīvības, radīs smagas ciešanas un sūtīs daudzus bēgļu gaitās. Bruņoti konflikti rada lielu apdraudējumu cilvēktiesībām un tie ir cilvēktiesību pārkāpumu epicentri. Kā cilvēktiesību izglītības organizācija mēs uzsveram, ka bruņotu konfliktu laikā visām pusēm ir jārespektē cilvēktiesības.