Sadarbība

BHRS piedalās DARE Eiropas tīkla ikgadējā asamblejā

Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību izglītības sadarbības tīkla (DARE Network) ikgadējā asambleja norisinājās no 1. līdz 3. jūnijam Briselē. BHRS tajā pārstāvēja izpilddirektore, DARE Valdes locekle Agnese Koligina-Balode, vadošā pētniece Arina Melse un projektu koordinatore Elīna Rancāne.

DARE tīkls apvieno vairāk kā 40 nevalstiskās organizācijas no 22 Eiropas valstīm, kas darbojas demokrātijas un cilvēktiesību izglītības jomā. Tā biedri tiekas reizi gadā, lai kopīgi izvērtētu īstenotās izglītības programmas, kā arī diskutētu par DARE tīkla stratēģiju demokrātijas un cilvēktiesību izglītības veicināšanā.

Asamblejas ietvaros notika arī vairāku Eiropas sadarbības projektu prezentācijas pasākumi. 

DIGIT-AL projekta ietvaros notika grāmatas “Mācāmies digitāli!” (Learning Digital) prezentācija  un diskusija ar Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, saistībā ar digitālo kompetenci un digitalizāciju kā izglītības un apmācības instrumentu. Projekts DIGIT-AL 2021. gadā saņēma Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas balvu Grundtvig Award 2021 starptautisko projektu kategorijā. Tā ietvaros izveidots arī Competendo – digitālu materiālu un rīku platforma un aplikācija digitalizācijas un demokrātijas izglītības atbalstam.

Savukārt, projekta EntreComp 360 pasākuma ietvaros tika apspriesta saikne starp uzņēmējdarbības izglītību un aktīvu pilsonisko izglītību. 

DARE tīklam pievienojās arī vairāki jauni dalībnieki, to skaitā Cilvēktiesību gida sadarbības partneri Lietuvā - Cilvēktiesību balss (Human Rights Voice) un Slovākijas Helsinki Komiteja (Helsinki Committee Slovakia)

DARE tīkls veido Eiropas platformu cilvēktiesību izglītības un demokrātiskas pilsonības izglītības atbalstam. Tas veicina šīs jomas praktiķu un politikas veidotāju sadarbību. Savu dalīborganizāciju vārdā DARE tīkls cīnās par atbalstu, redzamību un pietiekamu resursu pieejamību demokrātijas un cilvēktiesību izglītības nākotnei Eiropā.

Lasi arī