Konference

BHRS vadošā pētniece piedalās ikgadējā cilvēktiesību konferencē

©RJA

2020. gada 27. novembrī notika Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) un Ārlietu ministrijas organizētā gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, kurā uzstājās arī Baltic Human Rights Society vadošā pētniece Dr. Arina Melse. Šogad konference tika veltīta dialogam starp tiesām. Arina jau piekto gadu pēc kārtas iepazīstināja konferences dalībniekus ar aktuālajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem Latvijas lietās. Konference tika translēta tiešsaistē no Rīgas Juridiskās augstskolas.

Konferencē piedalījās arī Eiropas Savienības tiesas tiesnese un RJA profesore Dr. Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Dr. Mārtiņš Mits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Dr. Sanita Osipova un Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce. Konferenci atklāja RJA rektors Dr. Pietro Sullo un Dr. Mārtiņš Mits.

Ikgadējā cilvēktiesību konference ieņēmusi stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. To plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji — Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti. Konferences diskusijas cenšas, apvienojot akadēmisko un profesionālo aspektu, sniegt ieskatu aktuālajās Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai. Tādēļ diskusija, pirmkārt, domāta tiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Konvencijas ievērošanas nodrošināšanu, taču konference ir arī noderīgs informācijas avots par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm Latvijā ikvienam interesentam.

Arinas Melses konferences uzrunas video

Citi konferences videoieraksti