Konference

BHRS vadošā pētniece uzstājas ikgadējā cilvēktiesību konferencē

© RGSL

2019. gada 31. oktobrī notika Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) un Ārlietu ministrijas organizētā gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, kurā uzstājās arī Baltic Human Rights Society vadošā pētniece Dr. Arina Melse. Arina jau ceturto gadu pēc kārtas iepazīstināja konferences dalībniekus ar aktuālajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem Latvijas lietās. 

Konferencē uzstājās arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja un RJA profesore Dr. Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis un RJA asociētais profesors Dr. Mārtiņš Mits, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce un Augstākās tiesas judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Konferenci atklāja RJA rektors Dr. Pietro Sullo.

Ikgadējā cilvēktiesību konference ieņēmusi stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. To plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji — Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti. Konferences diskusijas cenšas, apvienojot akadēmisko un profesionālo pieeju, sniegt ieskatu aktuālās Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai. Tādēļ diskusija, pirmkārt, domāta tiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Konvencijas ievērošanas nodrošināšanu, taču konference ir arī noderīgs informācijas avots par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm Latvijā ikvienam interesentam.

Arinas Melses konferences uzrunas video

Citi konferences videoieraksti