Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids pieejams Bulgārijā

©BHRS

Baltic Human Rights Society (BHRS) veidotā cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības tiešsaistes platforma Cilvēktiesību gids turpina paplašināties un sasniegt arvien vairāk cilvēku. 2019. gada maijā tika atklāta platformas Bulgārijas versija, un nu tā kļuvusi pieejama septiņiem miljoniem Bulgārijas iedzīvotāju.

Atklāšanas pasākums norisinājās 2019. gada 29. maijā Eiropas Komisijas telpās Sofijā, Bulgārijā. Tā ietvaros Bulgārijas Helsinku komitejas vadītājs Krasimirs Kaņevs prezentēja Cilvēktiesību gidu, tā funkcijas un piedāvātās iespējas. Tika skaidrota arī tēmu izvēle, īpaši ņemot vērā Gidā iekļauto tēmu aktualitāti Bulgārijā. Savukārt BHRS izpilddirektore Agnese Koligina-Balode iepazīstināja ar Cilvēktiesību gida pieredzi Baltijas valstīs.

Pasākums guva ievērojamu atsaucību un aktīvu klātesošo līdzdalību. Uzrunām sekoja mediju pārstāvju jautājumi, un informācija par Gidu tika plaši atspoguļota vietējos medijos. Tas kalpos kā izejas punkts, lai veicinātu sadarbību starp valsts un nevalstisko sektoru, lai tālāk strādātu pie ilgtspējīgas cilvēktiesību izglītības stratēģijas Bulgārijā.

Pētniecības darbu pie Bulgārijas Gida versijas sagatavošanas BHRS sadarbībā ar Bulgārijas Helsinku komiteju uzsāka jau 2018. gada sākumā, un tā ietvaros tika sagatavotas astoņas tēmas. Darbs pie Gida paplašināšanas ar jaunām, Bulgārijai aktuālām cilvēktiesību tēmām turpināsies arī nākamajos gados ar Erasmus+ stratēģisko partnerību programmas un citu ziedotāju atbalstu.

Lasi arī