Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids pieejams Slovākijā

Baltic Human Rights Society (BHRS) veidotā cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības tiešsaistes platforma Cilvēktiesību gids turpina paplašināties un sasniegt arvien vairāk cilvēku.

©BHRS

2021. gada maijā tika atklāta platformas Slovākijas versija, un nu tā kļuvusi pieejama vēl vairāk kā pieciem miljoniem Slovākijas iedzīvotāju.

Atklāšanas pasākums norisinājās 2021. gada 18.jūnijā Slovākijas Nacionālā cilvēktiesību centra  telpās Bratislavā. Tā ietvaros Slovākijas Helsinku komitejas vadītājs Kalmans Petoczs prezentēja Cilvēktiesību gidu, tā funkcijas un piedāvātās iespējas. Tika skaidrota arī tēmu izvēle, īpaši ņemot vērā Gidā iekļauto tēmu aktualitāti Slovākijā. Savukārt BHRS izpilddirektore Agnese Koligina uzrunāja dalībniekus tiešsaistē un iepazīstināja ar Cilvēktiesību gida konceptu un pieredzi Baltijas valstīs.

Pasākums guva ievērojamu atsaucību un aktīvu klātesošo līdzdalību. Tas kalpos kā izejas punkts, lai veicinātu sadarbību starp valsts un nevalstisko sektoru, lai tālāk strādātu pie ilgtspējīgas cilvēktiesību izglītības stratēģijas Slovākijā.

Vienlaicīgi tika organizēta arī Gida izplatīšanas kampaņa sabiedriskajā transportā trīs lielākajās Slovākijas pilsētās - Bratislavā, Košicē and Banska Bistricā.

Pētniecības darbu pie Slovākijas Gida sagatavošanas BHRS sadarbībā ar Slovākijas Helsinku komiteju uzsāka jau 2019. gada nogalē, un tā ietvaros tika sagatavotas septiņas tēmas. Darbs pie Gida paplašināšanas ar jaunām, Slovākijai aktuālām cilvēktiesību tēmām turpināsies arī nākamajos gados ar Erasmus+ stratēģisko partnerību programmas un citu ziedotāju atbalstu.

Lasi arī