Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids pieejams Slovēnijā

Baltic Human Rights Society (BHRS) veidotā cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības tiešsaistes platforma Cilvēktiesību gids turpina paplašināties un sasniegt arvien vairāk cilvēku.

©BHRS

2021. gada oktobrī tika atklāta platformas Slovēnijas versija, un nu tā kļuvusi pieejama vēl vairāk kā diviem miljoniem Slovēnijas iedzīvotāju. Līdz ar Gidu lietotājiem Slovēnijā ir pieejams arī cilvēktiesību zināšanu novērtēšanas rīks – OKAT, kas dod tiem iespēju novērtēt apgūtās zināšanas cilvēktiesībās.

Vienlaicīgi tika organizēta arī Gida atklāšanas kampaņa sabiedriskajā transportā Ļubļanā. Savukārt,  Gida atklāšanas pasākums norisināsies 2021. gada 9.novembrī. Tas kalpos kā izejas punkts, lai veicinātu sadarbību starp valsts un nevalstisko sektoru, lai tālāk strādātu pie ilgtspējīgas cilvēktiesību izglītības stratēģijas Slovēnijā.

Pētniecības darbu pie Slovēnijas Gida sagatavošanas BHRS sadarbībā ar Slovēnijas Miera institūtu uzsāka jau 2019. gada nogalē, un tā ietvaros tika sagatavotas septiņas tēmas. Darbs pie Gida paplašināšanas ar jaunām, Slovēnijai aktuālām cilvēktiesību tēmām turpināsies arī nākamajos gados ar Erasmus+ stratēģisko partnerību programmas un citu ziedotāju atbalstu.

Lasi arī