Cilvēktiesību izglītība

Pilsoniskā līdzdalība – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem.

Gidam pievienota jauna tēma par pilsonisko līdzdalību. Pilsoniskā līdzdalība ir indivīda sabiedriskās dzīves svarīga sastāvdaļa un demokrātijas galvenā sastāvdaļa. Pilsoniskā līdzdalība ir cieši saistīta ar dažādām cilvēktiesībām, tostarp vārda brīvību, biedrošanās brīvību un tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos, tiesībām uz brīvām vēlēšanām un diskriminācijas aizliegumu.

Jaunā tēma skaidro pilsoņu un nepilsoņu tiesības uz pilsonisko līdzdalību un atspoguļo to, kā likums aizsargā šīs tiesības. Jaunajā tēmā atrodama arī informācija par to, kā iesniegt sūdzību un kādi ir pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad tiesības uz pilsonisko līdzdalību tiek pārkāptas. 

Pilsoniskās līdzdalības tēma ietver šādas sadaļas:

  • Kas ir pilsoniskā līdzdalība?
  • Balsošana
  • Kandidēšana vēlēšanās
  • Piedalīšanās nevalstiskajās organizācijās un politiskajās partijās
  • Sabiedriskās iniciatīvas
  • Sabiedriskā apspriešana
  • Demonstrācijas un streiki
  • Brīvprātīgais darbs
  • Jauniešu līdzdalība

Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi, taisnīga tiesa, kā arī citas tēmas par aktuāliem jautājumiem. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.