Dr. Artūrs Kučs ir atzīts cilvēktiesību eksperts ar specializāciju izteiksmes un mēdiju brīvībā un minoritāšu tiesībās. Kopš 2017. gada Artūrs ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis. Viņš ir arī asociētais profesors Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Viņš ir ieguvis doktora grādu Orhūsas un Latvijas Universitātēs, kā arī maģistra grādu Eiropas Starpuniversitāšu cilvēktiesību un demokratizācijas centrā. Artūrs ir bijis pētnieks Max Planck Salīdzinošo publisko tiesību institūtā, kā arī Fūlbraita programmas stipendiāts un pētnieks Konektikutas Universitātes Juridiskajā fakultātē.