Dr. Laura Ratniece ir Cilvēktiesību gida tīkla direktore. Viņa koordinē Cilvēktiesību gida tīklu, uzrauga satura izstrādi, kā arī veic citus pienākumus, kas saistīti ar Cilvēktiesību gidu. Viņa ir ieguvusi doktora grādu (PhD) tiesību zinātnē Kopenhāgenas Universitātē, kā arī maģistra grādu ar izcilību izglītībā ("Educational Technology") Tartu Universitātē. Viņai ir plaša akadēmiskā un arī administratīvā darba pieredze. Dr. Laura Ratniece ir Rīgas Juridiskās augstskolas docente, un viņas galvenās pētniecības jomas šobrīd ir starpdisciplināru pētījumu veikšana tiesību zinātnē, kā arī aspekti, kas saistīti ar augstāko izglītību tiesību zinātnē.