Cilvēktiesību izglītība publiskajam sektoram

Vai valstij jānodrošina strukturāla pieeja cilvēktiesību izglītībai? Kā varētu izskatīties valsts organizēta cilvēktiesību izglītības programma publiskā sektora darbiniekiem? Pētniecības projekts Cilvēktiesību izglītība publiskajā sektorā (HREPS) 2020–21 šo jautājumu pētīja Igaunijā, Latvija, Lietuvā un Bulgārijā. Pētījuma ziņojums skaidro, ko nozīmē cilvēktiesību izglītība publiskajā sektorā, un iepazīstina ar ietvaru valsts organizētam ievadskursam cilvēktiesībās, kas ticis attīstīts kopā ar Latvijas publiskā sektora darbiniekiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un vēlmēm.

HREPS projektu Latvijā aizsāka un īstenoja Baltic Human Rights Society sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un pieaicinot LR Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Vairāki simti publiskā sektora darbinieku ieguldīja projektā, aizpildot aptauju un piedaloties darba grupās. Izmantojot kopprojektēšanas pieeju, HREPS projekts pētīja, kā izveidot ievadkursu cilvēktiesībās, kas atbilstu publiskā sektora darbinieku vajadzībām, vēlmēm un iespējām piedalīties. HREPS projekta mērķis ir atbalstīt publiskā sektora institūcijas un politikas veidotājus ar praksē balstītu pētījumu to centienos attīstīt un piedāvāt cilvēktiesību izglītību publiskā sektora darbiniekiem.

HREPS ziņojums