Cilvēktiesību izglītība publiskajam sektoram

2019. gada septembrī Baltic Human Rights Society ir uzsākusi izpētes projektu, kura mērķis ir attīstīt metodoloģiju cilvēktiesību apmācībai publiskā sektora darbiniekiem. Projekta rezultātā tiks izstrādātas vairākas alternatīvas metodoloģiskas pieejas, kā apgūt cilvēktiesības valsts pārvaldē, kombinējot gan tiešsaistes, gan tālmācības formas, tajā skaitā, izmantojot tādus pieejamos līdzekļus kā Cilvēktiesību gids un Okat zināšanu novērtēšanas rīks. Projekta izstrādes metode ir vērsta uz mērķa grupas iesaisti un rezultātu validēšanu. 

Projekts tiek īstenots Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Inovatīva un ilgtspējīga cilvēktiesību izglītība — ceļš uz atbildīgu un iekļaujošu sabiedrību un labu pārvaldību” ietvaros, sadarbojoties ar Baltijas partnerorganizācijām — Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvā — NVO tiesību institūtu (NGO Law Institute) un organizāciju Cilvēktiesību balss (Human Rights Voice), kā arī Bulgāru Helsinku komiteju (Bulgarian Helsinki committee).