Starptautisks projekts

Baltic Human Rights Society un Rīgas Juridiskā augstskola uzsāk sadarbību ar ES Pamattiesību aģentūru

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) kopīgi ar Baltic Human Rights Society (BHRS) ir uzvarējušas konkursā par pievienošanos Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) starpdisciplinārās pētniecības tīklam. BHRS kopā ar RJA nākamajos četros gados piedāvās pētniecības un datu apkopošanas pakalpojumus par pamattiesību jautājumiem, lai atbalstītu FRA salīdzinošo analīzi un ES institūciju informētību par cilvēktiesību situāciju dalībvalstīs.

FRA ir neatkarīgs atsauces un izcilības centrs cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai ES. Tā sniedz neatkarīgas, uz pierādījumiem balstītas konsultācijas ES un nacionālajiem lēmumu pieņēmējiem, tādējādi palīdzot debates, politikas veidošanu un tiesību aktus pamattiesību jomā padarīt pārdomātākus un mērķtiecīgākus. Lai to nodrošinātu, FRA konsultējas un sadarbojas ar partneriem, vācot un analizējot informāciju un datus, izmantojot sociāli tiesisko izpēti. 

Pievienošanās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) starpdisciplinārās pētniecības tīklam ir nozīmīgs solis RJA kā starpdisciplināra pētniecības centra attīstībai. Dalība tīklā nodrošinās sasaisti ar studiju rezultātiem RJA īstenotajās programmās, it īpaši maģistra programmā "Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības", jo tīkla aktivitātēs iesaistīsies gan RJA akadēmiskais personāls, gan studenti, stāsta Dr. Inga Jēkabsone, pētniece un kopīgi veidotās ekspertu komandas dalībniece.

Savukārt BHRS tieslietu direktore un FRA konsorcija Latvijā vadītāja Dr. Arina Melse uzsver: “Neatkarīgai ekspertīzei ir liela nozīme cilvēktiesību situācijas uzlabošanā. Esam pagodināti uzņemties šo lomu sadarbībā ar FRA un piedalīties ES cilvēktiesību veicināšanā un Eiropas integrācijas stiprināšanā.” BHRS arī atzīst sadarbību ar FRA kā lielisku iespēju palielināt organizācijas ieguldījumu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Latvijā, kā arī stiprināt sadarbību ar dažādiem partneriem nacionālā un starptautiskā līmenī. 

FRA