Projekti

Baltic Human Rights Society darbība vērsta uz to, lai ikvienam cilvēkam būtu pieejama svarīga informācija gan par viņu pamattiesībām, gan aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā un pasaulē. Tāpēc dažādu projektu ietvaros esam radījuši gan izglītojošas un informatīvas platformas, gan pašpalīdzības cilvēktiesību rīkus tiešsaistē, kurus izmanto tūkstošiem cilvēku Latvijā un ārvalstīs.