Pilsoniskā izglītība

Baltijas un Ziemeļvalstu pilsoniskās izglītības projektu darbnīca Oslo

No 30. – 31. augustam Norvēģijā, Oslo norisinājās pilsoniskās izglītības projektu izstrādes darbnīca. Darbnīcu organizēja Baltic Human Rights Society, ko tajā pārstāvēja izpilddirektore Agnese Koligina-Balode, vadošā pētniece Arina Melse un projektu koordinatore Elīna Rancāne. Darbnīcā piedalījās pārstāvji no Human Rights Academy Norvēģijā, no Estonian Human Rights Centre Igaunijā un no Human Rights Voice Lietuvā.

Darbnīca tika organizēta ar mērķi apvienot partnerorganizāciju pieredzi un kompetences, lai, izstrādājot inovatīvus instrumentus un metodes, veicinātu sabiedrības izpratni par demokrātiskām vērtībām un principiem, pilsonisko līdzdalību un pilsonisko izglītību. 

Lai sasniegtu šo mērķi un panāktu vēlamās pārmaiņas, partneri vienojās par sadarbību  un kopīgu projektu izstrādi pilsoniskās izglītība jomā. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, partneri atzina par nepieciešamu izstrādāt un nodrošināt inovatīvus un viegli pieejamus pilsoniskās izglītības  tiešsaistes rīkus, integrējot vizuālās izglītības principus un izmantojot digitālās vides sniegtās priekšrocības. Projektos būtu svarīgi  iekļaut arī skolotāju un pedagogu apmācību  inovatīvu un interaktīvu mācību metožu izmantošanai pilsoniskās izglītības jomā. 

Darbnīcas ietvaros tika organizētas tikšanās ar vairākām Norvēģijas organizācijām un institūcijām, kas aktīvi darbojas pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomā. Dalībnieki apmeklēja Eiropas Wergelandas Centru (EWC), kurā EWC prezentēja savas organizācijas darbību un tika apspriestas cilvēktiesību un demokrātiskās izglītības stratēģijas Eiropā. Eiropas Wergelandas centrs ir resursu centrs par izglītību starp kultūru izpratnes, cilvēktiesību un demokrātiskas pilsonības jomā. Dalībnieki tikās un pārrunāja sadarbības iespējas ar Helsinku Komiteja Norvēģijā pārstāvjiem,  kas ir viena no vadošām Norvēģijas cilvēktiesību nevalstiskajām organizācijām. Lai veicinātu atbalstu cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības nodrošināšanai Norvēģijā, BHRS tikās arī ar Norvēģijas Nacionālās cilvēktiesību institūcijas pārstāvjiem.

Darbnīca tika organizēta ar Nordplus Adult finansiālo atbalstu, kas ir Ziemeļvalstu ministru padomes mobilitātes un sadarbības tīklu programma izglītības jomā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.