Projekts

BHRS Rīgā uzņem partnerus no Ukrainas, Gruzijas un Moldovas

No 7. līdz 8. septembrim Rīgā norisinājās pirmā darba grupa Cilvēktiesību Gida ieviešanai Austrumu partnerības valstīs – Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Ar 2022. gada jūliju Baltic Human Rights Society uzsāka Cilvēktiesību gida ieviešanu Austrumu partnerības valstīs. Šī projekta ietvaros katrā partnervalstī tiks izveidota tiešsaistē pieejama, uz sabiedrību vērsta, universāla un viegli lietojama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma Cilvēktiesību gids. Šī platforma ir pieejama jau vairākās Eiropas valstīs (humanrightsguide.eu) un šī projekta ietvaros tiks ieviesta un adaptēta Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Projekta pirmajā darba grupā piedalījās projekta partneri no Ukrainas Center for Civil Liberties, no Moldovas Human Rights Embassy un no Gruzijas Foundation for the Support of Legal Education of GYLA, kas nodrošinās Gida satura adapēšanu un Gida ieviešanu savās valstīs. Darba grupas norisi koordinēja un vadīja Baltic Human Rights Society izpilddirektore Agnese Koligina-Balode, vadošā pētniece Arina Melse, projektu koordinatore Elīna Rancāne un konsultante Caroline Bouzat.

Darba grupas pirmā diena tika atklāta ar Latvijas Republikas Tiesībsarga uzrunu. Tai sekoja projekta, pētniecības metodoloģijas un Gida struktūras prezentācijas un tika pārrunāti IT risinājumi un dizaina jautājumi. Projekta partneri vienojās par darba programmu 2022/2023. gadam, kā arī diskutēja par disseminēšanas un komunikācijas iespējām projekta ietvaros.

Otrajā dienā notika praktisks seminārs par tekstu sagatavi, rediģēšanu, tulkošanu, pārbaudi un publicēšanu Gidā. Seminārā tika izklāstīts gan darba process, gan arī dažādas tehniskās detaļas, kas jāņem vērā, strādājot ar Gida saturu. Semināra beigās tika arī izrunātas Gida izglītojošo lenķi papildinošās funkcionalitātes – testi, tiesu prakse, tiesības un infografikas.

Plānots, ka visās trīs partnervalstīs Gids tiks būs pieejams tiešsaistē 2023. gada septembrī.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija programmas “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” ietvaros. Projekta īstenošanu kā asociētie partneri atbalsta Latvijas Republikas Tiesībsargs un Estonian Human Rights Centre un Human Rights Voice – Cilvēktiesību gida partneri Igaunijā un Lietuvā.