Sadarbība

BHRS tiek pārstāvēta "Es gribu palīdzēt bēgļiem" rīkotajā cilvēktiesību seminārā

28. martā Alberta ielas 13, Rīgā, zāles rezonēja ar aizrautīgām diskusijām un atziņām, kad norisinājās seminārs "Cilvēktiesības visiem", piedāvājot padziļinātu ieskatu patvēruma tiesībās un ar tām saistītajās cilvēktiesībās. "Es gribu palīdzēt bēgļiem" rīkotais pasākums pulcēja daudzveidīgu dalībnieku loku, tostarp brīvprātīgos, studentus, NVO un valdības pārstāvjus, kuri vēlējās paplašināt savu izpratni par šo kritiski svarīgo tematu.

Uzsākot semināru, Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima un Augstākās tiesas tiesnese Sanita Osipova sagatavoja augsni bagātinošam dialogam. Pirmajā, teorijā balstītajā daļā tika sniegts visaptverošs pārskats par cilvēktiesībām, patvēruma tiesībām un šo tiesību aizstāvības mehānismiem dažādās juridiskajās jomās. Starp ievērojamākajiem runātājiem bija Lolita Buka, Baltic Human Rights Society vecākā pētniece, Baiba Kiršteina, Tiesībsarga biroja vecākā juriste, un citi.

Pārejot uz praktisko daļu, seminārā tika uzsvērti daudzu nevalstisko organizāciju un aktīvistu centieni interešu aizstāvības jomā. Sesijā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta LGBT un sieviešu tiesībām, kā arī patvēruma tiesībām, uzstājās tādas ievērojamas personības kā Nils Muižnieks, bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, un Evita Goša, cilvēktiesību aktīviste. 

Papildus intelektuālajam diskursam biedrība "Es gribu palīdzēt bēgļiem" ir aktīvi iesaistījusies taustāmās iniciatīvās patvēruma tiesību aizstāvībai. Kopš tās dibināšanas 2022. gada oktobrī organizācija ir sniegusi juridisko atbalstu 55 patvēruma meklētājiem un apkopojusi 50 personu liecības par viņu bēgļu gaitām. Zīmīgi, ka kopš 2024. gada februāra projekts ir veicinājis arī psiholoģiskā atbalsta sniegšanu pieciem patvēruma meklētājiem.

Seminārs, kas notika ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Active Citizens Fund" ietvaros, bija piemērs sadarbības spēkam cilvēktiesību veicināšanā. Lai gan "Es gribu palīdzēt bēgļiem" bija iniciatīvas iniciatore, tās panākumi bija visu iesaistīto ieinteresēto personu kopīgo centienu apliecinājums.

Semināram tuvojoties noslēgumam, dalībnieki devās prom ar jaunu apņēmību un dziļāku izpratni par savu lomu cilvēktiesību veicināšanā visiem. Ņemot vērā pastāvīgos izaicinājumus, viņu apņēmība aizstāvības darbā kalpo kā cerību stars, kas mūs ved uz nākotni, kurā cieņa un taisnīgums valda attiecībā uz ikvienu cilvēku neatkarīgi no apstākļiem.