Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids tiek atklāts Horvātijā

Cilvēktiesību gids tika prezentēts Horvātijā šī gada 23. aprīlī, paneļdiskusijā “Juridiskais atbalsts cilvēktiesību pārkāpumu upuriem - iespējas un izaicinājumi pilsoniskās sabiedrības organizācijām Horvātijā”.

Paneļdiskusijā mūsu partnerorganizācija Human Rights House Zagreb prezentēja pētniecisko publikāciju par juridisko atbalstu cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem, pievēršoties pilsoniskās sabiedrības organizāciju konstatētajiem trūkumiem, izaicinājumiem un šķēršļiem, kā arī apspriežot iespējamos risinājumus, turpmākos soļus un uzlabojumus.

Paneļdiskusijas laikā tika prezentēts Cilvēktiesību gids, un tika uzsvērts, ka Gida mērķis ir veicināt informētas un atbildīgas sabiedrības attīstību, kuras pamatā ir demokrātija, laba pārvaldība un tiesiskums.

Papildus informācija un atbalsts:

Human Rights House Zagreb Facebook ieraksts;
Human Rights Guide Facebook ieraksts!

Cilvēktiesību gidu Horvātijā veido nevalstiskās organizācijas Baltic Human Rights Society un Human Rights House Zagreb sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Erasmus+ programma.