Anastasija Kaplāne specializējas starptautiskajās publiskajās tiesībās, cilvēktiesībās un valsts atbildības tiesībās. Viņa strādā par pasniedzēju Rīgas Juridiskajā augstskolā. Anastasija ir ieguvusi LL.M grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās ar izcilību un pašlaik Helsinku Universitātē studē doktorantūrā, rakstot disertāciju par valsts atbildību par kibertelpā veiktajām darbībām.