Elīna Rancāne ir absolvējusi Rīgas Juridiskās augstskolas "Tiesības un diplomātija" programmu un strādā BHRS, kā jaunākā pētniece un projektu koordinatore. Studiju ietvaros Elīna piedalījās Levan Alexidze un Helga Pedersen starptautiskajās tiesu izspēlēs. Elīna 2021. gadā arī saņēma RJA Izcilības balvu. Elīnu padziļināti interesē tiesību socioloģija, cilvēktiesību filozofija un starptautisko tiesību teorijas.