Linda ir Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura studiju programmas tiesībās un diplomātijā un Amsterdamas Universitātes un Kolumbijas Universitātes vienotās maģistra studiju programmas starptautiskajās krimināltiesībās absolvente. Viņa ir stažējusies Starptautiskās krimināltiesas Prokurora birojā Prokuratūras nodaļā. Lindu interesē starptautiskās krimināltiesības, starptautiskās humanitārās tiesības un valsts atbildība.