Lolita ir BHRS vecākā pētniece un juriste. Viņa koordinē un veic dažādus pētījumus, kā arī iesaistās Cilvēktiesību gida un Cilvektiesibas.info  satura veidošanā. Tāpat Lolita ir arī pētniece un pasniedzēja Latvijas Universitātē. Viņa ir ieguvusi tiesību zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē un specializējusies tādās tiesību nozarēs kā cilvēktiesības un mediju tiesības, īpašu uzsvaru liekot uz šo tiesību realizāciju digitālajā vidē.