Sadarbība ar ES Pamattiesību aģentūru

Baltic Human Rights Society (BHRS) sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu (RJA) ir uzvarējusi konkursā par pievienošanos Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) starpdisciplinārās pētniecības tīklam. BHRS kopā ar RJA nākamajos četros gados piedāvās pētniecības un datu apkopošanas pakalpojumus par pamattiesību jautājumiem, lai atbalstītu FRA salīdzinošo analīzi. 

FRA ir neatkarīgs atsauces un izcilības centrs cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai ES. Tā sniedz neatkarīgas, uz pierādījumiem balstītas konsultācijas ES un nacionālajiem lēmumu pieņēmējiem, tādējādi palīdzot debates, politiku un tiesību aktus pamattiesību jomā padarīt pārdomātākus un mērķtiecīgākus. Lai to nodrošinātu, FRA konsultējas un sadarbojas ar partneriem, vācot un analizējot informāciju un datus, izmantojot sociāli tiesisko izpēti. 

BHRS atzīst šo sadarbību ar FRA kā lielisku iespēju palielināt organizācijas ieguldījumu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Latvijā, kā arī stiprināt sadarbību ar dažādiem partneriem nacionālā un starptautiskā līmenī.  

Lasīt vairāk:

FRANET sadarbības partneri Eiropas valstīs