Sadarbība

Baltijas partneri izstrādā jaunas tēmas, lai cīnītos ar pandēmijas sekām

Baltic Human Rights Society kopā ar saviem Cilvēktiesību gida partneriem - Igaunijas Human Rights Centre un Human Rights Voice Lietuvā - izstrādā jaunas tēmas ar nosaukumiem "Pilsoniskā līdzdalība", "Veselība" un "Cilvēktiesību ierobežojumi". Jaunās tēmas tiek izstrādātas projekta "Izglītība par cilvēktiesībām - efektīvs instruments cīņā ar COVID-19 sekām" ietvaros, kas tiek īstenots ar Nordplus Adult grantu shēmas finansiālu atbalstu.

Šī projekta mērķis ir sniegt cilvēkiem objektīvas zināšanas par viņu tiesību apjomu saistībā ar pandēmijas radītajām problēmām un par to, kā tās aizstāvēt iespējamu pārkāpumu gadījumos. 

Pandēmijas apstākļi ir īpaši ietekmējuši vairākas dzīves jomas. Jaunajās tēmās tiks skaidrots, uz kāda pamata un kā var tikt ierobežotas dažādas cilvēktiesības, kā cilvēktiesības nodrošina un veicina dažādas cieņpilnas pilsoniskās līdzdalības formas un kā tās garantē tiesības uz medicīnisko aprūpi.

Jaunajā tēmā par cilvēktiesību ierobežojumiem tiks aprakstītas tiesības, kuras var ierobežot sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos vai ārkārtas stāvokļa apstākļos, un to, kā tas var tikt darīts. Tiks sīkāk paskaidrots, kuras iestādes ir tiesīgas pieņemt šādus lēmumus un ar kādiem nosacījumiem. Šajā tēmā tiks aplūkots arī process, kā iesniegt sūdzību par tiesību ierobežojumiem vai tos pārsūdzēt. Šo tēmu izstrādā Cilvēktiesību gida partneris Igaunijas Human Rights Centre.

Pilsoniskās līdzdalības tēmā tiks skaidrots, kā miermīlīgi, likumīgi un ar cieņu piedalīties vai ietekmēt demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesus. Tajā tiks aplūkoti arī dažādi pilsoniskās līdzdalības veidi, to norises un to, kā likumīgi iegūt piekļuvi tiem. Turklāt šajā tēmā tiks izskaidrots sūdzību iesniegšanas process gadījumos, kad likumīga pilsoniskā līdzdalība ir ierobežota vai liegta. Šo tēmu izstrādā Baltic Human Rights Society.

Visbeidzot, veselības tēma izskaidros valsts pienākumus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā un to, cik lielā mērā tos var likumīgi ierobežot tādos apstākļos kā globālā pandēmija. Šajā tēmā tiks iekļauta arī informācija par sūdzību iesniegšanas procesu gadījumos, kad veselības aprūpes pakalpojumi nav sniegti likumā noteiktajā apjomā vai kvalitātē. Šo tēmu izstrādā Cilvēktiesību gida partneri Lietuvā – Human Rights Voice.

Trīs jaunās tēmas būs pieejamas Cilvēktiesību gidā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2023. gada sākumā.