Sadarbība

BHRS pievienojas LAPAS tīklam

2004. gadā dibinātā biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) ir nacionāla līmeņa platforma, kas apvieno vairāk nekā 40 dažādas nevalstiskās organizācijas, kuras darbam sabiedrības noturībai un ilgtspējīgai globālajai attīstībai. Sākot ar 2024. gadu arī BHRS ir kļuvis par LAPAS biedru.

2023. gada nogalē Baltic Human Rights uzsāka sadarbību ar LAPAS, 2024. gada sākumā kļūstot par tās biedru. LAPAS vīzija sevī ietver savstarpēju sadarbību. Ar savu aktīvo darbību LAPAS padara šo pasauli drošāku un ilgtspējīgāku. Globālās krīzes iezīmē pastāvīgu pārmaiņu ceļu, kurā kritiski svarīga loma ir cilvēka atbildībai, kopienu noturībai un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei.

Attīstības sadarbības veicināšanas ietvaros, BHRS kopš 2022. gada ir uzsākusi veiksmīgu darbību Austrumpartnerības valstīs: Moldovā, Ukrainā, Gruzijā. 2023. gada novembrī ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu visās šajās trīs valstīs veiksmīgi tika atklāta Cilvēktiesību gida platforma. 

Lai ieviestu Cilvēktiesību gidu šajās valstīs, izstrādes procesa laikā tika veicināta aktīva sadarbība ar partnerorganizācijām, valsts un izglītības institūcijām šajās valstīs. 2023. gada rudenī Austrumpartnerības valstu organizāciju pārstāvji tikās ar BHRS pārstāvjiem Tbilisi, Gruzijā.  

Ukrainai, Moldovai un Gruzijai kā Eiropas Savienības kandidātvalstīm ir ļoti būtiski saņemt atbalstu cilvēktiesību jautājumos. Tādējādi tiek veicināti un stiprināti nacionālie cilvēktiesību standarti, kā arī sabiedrībai ir iespēja izglītot sevi par būtiskiem cilvēktiesību procesiem. 

Tā kā LAPAS un to biedru fokuss arī tiek vērsts uz attīstības sadarbību, tai skaitā Austrumeiropas valstīs, BHRS darbība šajā platformā nesīs jaunas iespējas veicināt attīstības sadarbību vēl augstākā un plašākā līmenī.