Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gidam pievienota jauna tēma — vardarbība ģimenē

Šoruden Cilvēktiesību gidam pievienota jauna tēma par vardarbību ģimenē. Šajā tēmā skaidrots, ko nozīmē vardarbība ģimenē, kā to atpazīt un kādas cilvēktiesības var būt pārkāptas šādas vardarbības un tās pienācīgas nenovēršanas rezultātā. Tēmā arī skaidroti praktiski soļi, kāda palīdzība un atbalsts pienākas vardarbībā cietušajiem un kāda atbildīga sagaida vardarbības pastrādātājus. Tēma sagatavota ciešā sadarbībā ar biedrības Centrs Marta pētniekiem.

Cilvēktiesību Gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības, bet arī izprast, kā cilvēktiesības attiecas uz mūsu ikdienas dzīves situācijām, novērtēt, vai radies cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir paredzēts arī profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Un tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem. 

Cilvēktiesību gidā atrodamas arī tādas tēmas kā taisnīga tiesa, dati un privātums, diskriminācija, ģimene un citi aktuāli jautājumi. Papildus Gids sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Lasi arī