Konference

Konferencē Helsinkos diskutē par ilgspējīgas attīstības mērķi 4.7 — globālo izglītību

Lai rūpētos par ANO ilgspējīgas attīstības mērķa 4.7 sasniegšanu, 2019. gada 6. un 7. novembrī Helsinkos uz konferenci pulcējās ap 200 globālās izglītības eksperti — publiskā, nevalstiskā un akadēmiskā sektoru pārstāvji. Kopīgi tika izstrādātas rekomendācijas, lai atbalstītu šī mērķa īstenošanu Eiropā. BHRS un DARE tīklu pārstāvēja Agnese Koligina-Balode. Konferencē piedalījās arī UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa un Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melnbārde.

4.7 mērķis — globālā izglītība — paredz:
“Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību unkultūras ieguldījumu ilgspējīgā attīstībā.”

Konferences dalībnieki aicināja Eiropas Savienību, Eiropas Padomi un ES dalībvalstis rādīt piemēru pasaulei, pieņemot un īstenojot politikas dokumentus, kas veicina cilvēktiesību ievērošanu un risina 21. gadsimta galvenos globālos izaicinajumus, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām, nabadzību, nevienlīdzību, resursu izšķērdēšanu un dzīves kvalitāti.

Ieteikumi ANO ilgspējīgas attīstības mērķa 4.7 atbalstam