Baltijas Cilvēktiesību izglītības konference

Pirmā Baltijas Cilvēktiesību izglītības konference norisinājās 2015. gadā Rīgā. To rīkoja Baltic Human Rights Society sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā atbalstu. Konference bija pirmais šāda veida pasākums Baltijā, kas pulcēja vienkop valsts, nevalstiskā un akadēmiskā sektora pārstāvjus ar mērķi vērst uzmanību uz cilvēktiesību izglītības nozīmi cilvēktiesību aizsardzībā un veicināt sadarbību valsts un nevalstisko organizāciju starpā Baltijas reģionā.

Konference kalpoja kā forums pieredzes apmaiņai cilvēktiesību praktiķiem, politikas veidotājiem un akadēmiķiem no Baltijas reģiona, lai:

  • aizsāktu diskusiju par visaptverošu cilvēktiesību izglītības izpratni;
  • skaidrotu cilvēktiesību izglītības nozīmīgumu visos līmeņos cilvēktiesību aizsardzības uzlabošanai;
  • ievadītu un veicinātu dialogu un sadarbību valsts un nevalstiskā sektora starpā cilvēktiesību izglītības attīstībai caur ilgtspējīgu un saskaņotu stratēģiju izstrādi, izpratnes veidošanu sabiedrībā, apmācības programmu izveidi un esošo iniciatīvu atbalstu.

Lasīt vairāk:

Pirmā Baltijas Cilvēktiesību izglītības konference pulcē pārstāvjus no valsts, nevalstiskā un akadēmiskā sektora