Cilvēktiesību Gids Austrumu partnerības valstīs

Ar 2022. gada jūliju Baltic Human Rights Society ir uzsākusi Cilvēktiesību gida ieviešanu Austrumu partnerības valstīs.

Austrumu partnerības valstis – Gruzija, Moldova un Ukraina vēl joprojām ir ceļā uz demokrātiju. Tāpēc aktuāls ir jautājums, kā veidot, noturēt un tālāk stiprināt demokrātijas un cilvēktiesību kultūru šajās valstīs. Situācija cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā šajās valstīs norāda uz ieilgušām problēmām, kam viens no iemesliem ir cilvēktiesību izpratnes un zināšanu trūkums gan sabiedrībā kopumā, gan arī publiskās pārvaldes sektorā, kas ikdienas darbā tieši vai netieši saskaras ar cilvēktiesību piemērošanu. Informācijas un izglītības pieejamība ir plaši atzīta kā viens no galvenajiem resursiem, kas nepieciešami demokrātiskas, aktīvas un pārliecinātas sabiedrības attīstībai.
Tādēļ projekta mērķis ir informēt un izglītot cilvēkus par cilvēktiesībām un celt cilvēktiesību kultūru, izstrādājot pieejamus, mūsdienīgus un uz sabiedrību orientētus cilvēktiesību izglītības rīkus un programmas Austrumu partnerības valstīs – Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.

Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros katrā partnervalstī tiks izveidota tiešsaistē pieejama, uz sabiedrību vērsta, universāla un viegli lietojama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma Cilvēktiesību gids. Šī platforma ir pieejama jau vairākās Eiropas valstīs (humanrightsguide.eu) un šī projekta ietvaros tiks ieviesta un adaptēta Gruzijā, Moldovā un Ukrainā. Cilvēktiesību gids skaidro cilvēktiesības viegli saprotamā veidā caur tēmām, ar ko ikviens spēj identificēties, turklāt tā struktūra un dizains veidots tā, lai viegli vadītu cilvēkus cauri svarīgākajai informācijai. Papildus tam, Gids ietver arī vairākus izglītojošo leņķi stiprinošus elementus: resursus, cilvēktiesību zināšanu novērtēšanas testus un Tiesību katalogu.

Projekta intelektuālo rezultātu izveide un darbība nodrošinās to, ka sabiedrības locekļiem un profesionālām mērķa grupām būs pieeja kvalitatīvai cilvēktiesību informācijai, kas aptver izglītības un pašpalīdzības materiālus un cilvēktiesību apguves metodoloģijas. 

Izpratne par cilvēktiesībām nodrošinās, ka projekta rezultātu lietotāji pratīs piemērot cilvēktiesības savām dzīves situācijām vai darba pienākumu pildīšanā, cels lietotāju kompetenci vērsties pēc valsts pakalpojumiem un, no otras pases, veicinās labas pārvaldības veidošanos, kā arī aktīvu un kvalitatīvu dalību demokrātiskos procesos un sabiedriskajā dzīvē.

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu Cilvēktiesību gida izstrādi, izplatīšanu un ilgstpēju partnervalstīs, tiks veiktas šādas aktivitātes: 

  • partnerību dibināšana ar asociētajiem partneriem: valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības institūcijām partnervalstīs; 
  • sadarbības līgumu, darba, pētniecības un rezultātu publicitātes plānu izstrāde;
  • Cilvēktiesību gida satura adaptācija un izstrāde katrā partnervalstī, tehnisko risinājumu un Gida nepārtrauktas darbības nodrošināšana tiešsaistē;
  • publicitātes aktivitātes un pasākumi; 
  • Gida atklāšanas pasākumu organizēšana visās projekta valstīs, 
  • divas projektu partneru tikšanās Rīgā un Tbilisi.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija programmas “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partnerorganizācijām Austrumu partnerības valstīs Center for Civil Liberties (Ukraina), Human Rights Embassy (Moldova) un Foundation for the Support of Legal Education of GYLA (Gruzija). Projekta īstenošanu kā asociētie partneri atbalsta Latvijas Republikas Tiesībsargs un Estonian Human Rights Centre un Human Rights Voice – Cilvēktiesību gida partneri Igaunijā un Lietuvā.

Lasīt vairāk:

BHRS Rīgā uzņem partnerus no Ukrainas, Gruzijas un Moldovas