Sadarbība

BHRS izpilddirektore piedalās Mūžizglītības platformas ikgadējā asamblejā

©LLP

Eiropas Mūžizglītības platformas (LLLP) Ģenerālā asambleja norisinājās 2021. gada 23. un 24. septembrī Briselē. BHRS izpilddirektore un DARE Network Valdes locekle Agnese Koligina asamblejā pārstāvēja DARE Network, kas ir šīs platformas dalīborganizācija. 

Mūžizglības platforma ir jumta organizācija, kas apvieno 42 Eiropas tīlus izglītības, apmācību un jaunatnes jomās. Šie tīkli kopumā pārstāv vairāk kā 50 000 izglītības institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas formālās un neformālās izglītības sektoros. To dalībnieki kopumā mērami vairākos miljonos Eiropas iedzīvotāju. Platformas mērķis ir aktualizēt mūžizglītības nozīmi un ieviešanu.  Tā veicina sadarbību starp dažādiem sektoriem, lai paplašinātu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai visiem sabiedrības locekļiem.  Platforma arī stiprina dialogu starp NVO un publiskajām institūcijām ar mērķi modernizēt mūsu izglītības sistēmas un inovācijas publiskajā sektorā.