Projekts

Cilvēktiesības.info 2022. gadā – Latvijai aktuālais cilvēktiesībās

Jau kopš 2018. gada Baltic Human Rights Society paspārnē darbojas portāls Cilvēktiesības.info. Cilvēktiesibas.info ir cilvēktiesību ziņu, viedokļu un tematisko rakstu bezpeļņas platforma. Tā apvieno profesionāļus, akadēmiķus, studentus, nevalstiskās organizācijas un valsts institūcijas, ar mērķi informēt sabiedrību par Latvijai svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem un notikumiem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, aptverot gan tiesību aktus un notikumus, gan publikācijas, viedokļus un intervijas. Kopš portāla izveides tas ir aptvēris plašu tēmu loku, sekojot līdzi aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Pēdējā gada laikā mūsu reportieru loks īpaši veiksmīgi papildinājās ar jauniem portāla autoriem un institucionāliem partneriem, kas deva iespēju arī portāla rakstu klāstam ievērojami paplašināties.

2022. gada augustā portāla saturisko vadību pārņēma tā galvenā redaktore Ieva Šņepste, kuras pārraudzībā tas turpinajis ļoti veiksmīgi augt un paplašināties. Kopš 2022. gada sākuma portālam pievienojušies 28 jauni autori un 2 institucionālie partneri.  

Tas devis iespēju aktīvi sekot aktualitātēm un apskatīt plašu aktuālo tēmu klāstu – vides un klimata jautājumus, mediju un izteiksmes brīvību, līdztiesību un sociālo integrāciju sabiedrībā, LGBTQ+ tiesības, datu aizsardzību, energokrīzes radītās sekas, migrācijas jautājumus, tiesu varas neatkarību un daudzus citus. Sekojot notikumiem pasaulē un paužot atbalstu Ukrainas cilvēkiem, izveidota īpaša rakstu sērija, kas veltīta notikumiem Ukrainā. 

2022. gada vasarā pirmo reizi tika rīkots jauno profesionāļu rakstu konkurss sadarbībā ar Tiesībsarga biroju “Ļauj cilvēktiesībām runāt!”. Tas deva iespēju interesentiem sacensties, attīstīties un arī iesaistīties portālā publicējamo rakstu gatavošanā. Konkurss notiks arī 2023. gada vasarā. Tāpat portāls papildināts ar jauna veida saturu – sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu portālā tiek veidota rubrika “Sarunas”. Tajā cilvēki, kas aktīvi darbojās cilvēktiesību jomā, dalās savā pieredzē, atziņās un iespaidos.

Aicinām interesentus un profesionāļus iepazīties ar portāla saturu, kā arī sekot līdzi aktualitātēm par jauniem rakstiem Facebook, Twitter vai LinkedIn!

Portāla Cilvēktiesības.info darbību finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un EEZ/Norvēģijas grantu programma.