Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gidam jauna tēma par Ģimenes atbalsta mehānismiem

Cilvēktiesību Gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem.
Gidam pievienota jauna sadaļa par Ģimenes atbalsta mehānismiem. Ģimenei – sabiedrības pamatvienībai – ir tiesības uz atbilstošu sociālu, tiesisku un ekonomisku aizsardzību, kas nodrošinātu tās pastāvēšanu un attīstību. Šīs tiesības ietilpst īpašā cilvēktiesību kategorijā, kas tiek dēvēta par ekonomiskajām un sociālajām tiesībām. Šīs tiesības uzliek valstij par pienākumu radīt un uzturēt sociālās drošības un atbalsta sistēmu ģimenēm, tai skaitā bērniem, vecākiem un citām personām, kuras rūpējas par bērniem.
Jaunā sadaļa skaidro ģimenes sociālās drošības un atbalsta sistēmas pamatprincipus un īsi apraksta sociālos pabalstus, kas pieejami Latvijā. Šī sadaļa ietilpst Cilvēktiesību gida apjomīgākajā tēmā Ģimene, kas skaidro gan pašu jēdzienu “ģimene”, gan arī tiesības un pienākumus kas jums ir kā laulātajam, kā vecākam vai kā bērnam, kā arī situācijas kurās var tikt aizskartas jūsu reproduktīvās tiesības.  
Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā dati un privātums, izteiksmes brīvība un mediji, kā arī citi aktuāli jautājumi. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Lasi arī