Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gidam jauna tēma par naida noziegumiem un naida runu

Cilvēktiesību Gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem. 

Šajā vasarā Gidam pievienota jauna tēma par naida noziegumiem un naida runu. Šī tēma skaidro, kādi noziegumi tiek uzskatīti par naida noziegumiem un, attiecīgi, kādi izteikumi – par naida runu, kāda atbildība piemērojama par to pastrādāšanu, kas un kādās situācijās var kļūt par naida noziegumu un naida runas upuriem un kā saņemt palīdzību.

Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā taisnīga tiesa, dati un privātums, izteiksmes brīvība un mediji, ģimene un citi aktuāli jautājumi. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības. 

Lasi arī