Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību Gidam pievienoti jauni izglītības materiāli

Lai stiprinātu savu izglītojošo vērtību, Cilvēktiesību Gids tagad piedāvā vairākus jaunus izglītojošus materiālus un rīkus.

 • Tiesību ceļvedi
 • Infografikas
 • Tiesu prakses datubāzi

Cilvēktiesību gids skaidro dažādu cilvēktiesību nozīmi, kas ietverta starptautiskajās konvencijās un valstu konstitūcijās, papildinot Cilvēktiesību Gida galveno mērķi – skaidrot cilvēktiesības caur sociālām tēmām pašpalīdzības nolūkos – ar uz tiesībām balstītu izglītojošu pieeju. Tiesības tiek skaidrotas, izmantojot atbilstošus piemērus no partnervalstu nacionālā konteksta, pievienojot attiecīgus starptautiskos avotus un sasaistot tiesības ar attiecīgajām Gida tēmām.

Pašlaik tiešsaistē ir pieejamas šādu tiesību skaidrojumi:

 • tiesības uz dzīvību
 • spīdzināšanas aizliegums
 • personas brīvība un drošība
 • tiesības uz taisnīgu tiesu
 • tiesības uz privātumu
 • vārda brīvība
 • pulcēšanās brīvība
 • vēlēšanu tiesības 
 • reliģijas brīvība
 • tiesības uz izglītību

Infografikas skaidro dažādus cilvēktiesību procesus un tēmas vizuālā veidā. Pašlaik jūs varat iepazīties ar:

 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas galvenajām lietām, kas mainījušas mūsu trīs partnervalstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – tiesisko situāciju
 • Galvenajiem faktiem par mūsu partnervalstīm un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas sistēmu
 • Cilvēktiesību pamatideju

Tiesu prakses datubāzē (ar meklēšanas iespēju) ir apkopotas vairāk nekā 1000 cilvēktiesību lietas un vairāk nekā 300 lietu kopsavilkumi, kas ietverti Cilvēktiesību Gidā un saistīti ar attiecīgajām tēmām. Cilvēktiesību lietas no starptautiskajām un nacionālajām tiesām ievērojami veicina cilvēktiesību attīstību. Katru gadu tiesas lemj par daudziem jauniem, vēl nenoskaidrotiem jautājumiem. Tāpēc Gidā ir atsauces uz vairāk nekā 1000 tiesu lietām un vairāk nekā 300 unikālu tiesu prakses kopsavilkumu, ko rūpīgi atlasījuši un sagatavojuši mūsu eksperti, lai skaidrotu Gidā iekļautās tēmas un ar tām saistītās problēmsituācijas. Šī datubāze izvirza tiesu praksi kā svarīgu izglītības un informācijas avotu priekšplānā, lai palīdzētu profesionāļiem un studentiem efektīvi identificēt tiesu praksi viņu darbam un studijām.

Materiālus izstrādājusi BHRS sadarbībā ar Human Rights Voice (Lietuva) un Igaunijas Cilvēktiesību centru. Projektu laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam finansiāli atbalstījusi Nordplus Adult grantu shēma.

Lasi arī