Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids 2022. gada atskats

Cilvēktiesību gids ir projekts, kura mērķis ir izglītot un informēt cilvēkus par savām tiesībām, attīstot uz plašākām sabiedrības grupām vērstu, universālu, koncentrētu un vienkāršu tiešsaistē pieejamu cilvēktiesību pašpalīdzības un izglītības platformu – Cilvēktiesību gids. Tā apvieno uz cilvēku vērstu saturu un vizuālās izglītības elementus, lai veicinātu uztveri un mācīšanos.

Cilvēktiesību gids 2022. gada laikā tika paplašināts un papildināts ar jaunu saturu gan Latvijā, gan 5 ES valstīs – Igaunijā, Lietuvā, Igaunijā, Bulgārijā, Slovākijā un Slovēnijā. Vairākām tēmām tika izstrādātas padziļinātas sadaļas, kas ietver arī jaunas, adaptētas un tulkotas tēmas, un jaunus Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu kopsavilkumus. 

Cilvēktiesību gida izstrādes koordinēšanai un ekspertu apmācībai 2022. gadā tika organizētas 3 darba grupas Rīgā ar visu Gida partnervalstu pārstāvju piedalīšanos.

2022. gada laikā ievērojami audzis Gida mājaslapas satura apjoms, iesaistīto partnervalstu un lietotāju skaits un lai nodrošinātu atbilstošu platformas darbību, mājaslapā tika veikti būtiski funkcionāli un vizuāli uzlabojumi, tai skaitā, jaunu satura sadaļu izveide ar filtru un meklēšanas iespējām, lietojamības, pieejamības un lietotājiem draudzīgas vides nodrošināšana u.c.
2022.gadā tika turpināta Gida publicitātes un atpazīstamības aktivitāšu īstenošana un paplašināšana. Lai sasniegtu lielāku daļu sabiedrības, Gidam tika izveidoti divi sociālo mediju konti – Instagram un Facebook, kuros kopš 2022. gada septembra notiek regulāra Gida satura izplatīšana. 

Cilvēktiesību gida satura paplašināšanas un publicitātes aktivitāšu rezultātā Gida apmeklētāju un lietotāju skaits 2022. gada laikā pieauga. 2022. gada laikā Gida apmeklētāju skaits pieauga par 143% salīdzinot ar 2021. gadu.  Salīdzinot visu valstu platformas – Latviju, Lietuvu, Igauniju, Bulgāriju, Slovākiju un Slovēniju - Latvijas lapā tika vērots visaugstākais apmeklētāju skaits, sasniedzot aptuveni 40% no kopējā Gida lapu apmeklētāju skaita 2022. gadā.

Kopš 2022.gada sākumā notika aktīvs darbs pie Francijas un Horvātijas Cilvēktiesību gidu sagatavošanas, savukārt 2022. gada jūlijā tika noslēgti sadarbības līgumi un uzsākta Gida ieviešana Austrumpartnerības valstīs – Ukrainā, Gruzijā un Moldovā. Šajās valstīs Cilvēktiesību gids būs pieejams tiešsaistē 2023. gada otrajā pusē.

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.