Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību gids: Iepazīsties ar Gidu sociālajos tīklos

Baltic Human Rights Society (BHRS) 2022. gadā izveidoja jaunus sociālo mediju profilus projektam Cilvēktiesību gids.

Projektam Cilvēktiesību gids tika izveidoti konti Facebook un Instagram - divi konti katrā sociālajā platformā, viens Latvijas mēroga, bet otrs Eiropas mēroga disseminācijai. 

Latvijas mēroga kontos saturs tiek veidots tikai latviešu valodā. Tā mērķis ir izplatīt Gidu Latvijā un sniegt lietotājiem īsu, bet noderīgu informāciju par cilvēktiesībām, kas atspoguļotas Gidā. Savukārt Eiropas mēroga konta mērķis ir veicināt Gida atpazīstamību Eiropā un starptautiski, iepazīstinot ar Gidu un tā saturu gan sabiedrību kopumā, gan jaunos partnerus un Gida atbalstītājus.

Sākot ar 2022. gada septembri, visos kontos tika regulāri ievietotas publikācijas Gida tīkla un satura disseminācijai Eiropas mērogā un Latvijas mērogā. 

Eiropas mēroga Facebook konts darbības pirmajos četros mēnešos sasniedza 206 lietotājus, savukārt Instagram konts - 234 lietotājus. Savukārt, Latvijas mēroga Facebook konts sasniedza 502 lietotājus, bet Instagram kontu šajā laika periodā apmeklēja 183 lietotāji. 2023. gadā sākumā konti ir ieguvuši daudz lielāku atpazīstamību un lietotāju skaits turpina pieaugt.

Sociālo mediju kontos tiek publicētas dažāda veida saturs, to skaitā:
-    Gida tēmu un tiesību apskats
-    Tiesu prakses apkopojumi
-    Gida satura publikācijas
-    Starptautisko dienu atgādinājumi
-    Citāti
-    Informācija par Gida Eiropas tīkla partneriem
-    Citas publikācijas, kas saistītas ar projekta aktivitātēm, piemēram vides kampaņām, lekciju cikliem u.c.

Aicinām aplūkot Cilvēktiesību gida sociālo mediju kontus:

Human Rights Guide Instagram
Human Rights Guide Facebook
Cilvēktiesību gids Instagram
Cilvēktiesību gids Facebook

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.

Lasi arī