Cilvēktiesību izglītība

Migrācija un patvērums – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem.

Šogad Gidam pievienota jauna tēma par migrāciju un patvērumu. Šo tēmu izstrādāja Igauņu partneri – Estonian Human Rights Centre, un tagad tēma adaptēta arī Latvijas Gidam. Starptautiskie cilvēktiesību dokumenti paredz, ka visām personām, tostarp arī migrantiem, ir garantētas cilvēka pamattiesības, ieskaitot tādas tiesības kā tiesības uz dzīvību, tiesības uz brīvību un drošību, kā arī spīdzināšanas aizliegumu. Tomēr bēgļiem ir plašākas tiesības nekā citiem migrantiem, jo bēgļi nevar saņemt aizsardzību savā izcelsmes valstī.

Jaunā tēma skaidro atšķirības starp vispārējo migrāciju un patvēruma meklēšanu. Jaunajā tēmā atrodama arī informācija par to, kādos gadījumos ir tiesības ieceļot citā valstī, kādas sekas izriet no ieceļošanas tajā bez likumīga pamata un kādas ir patvēruma meklētāja vai bēgļa tiesības

Migrācijas un patvēruma tēma ietver šādas sadaļas:
•    Tiesības ieceļot Latvijā
•    Nelikumīgas ieceļošanas sekas
•    Netaisnīga izraidīšana
•    Aizturēšana un imigrācija
•    Piekļuve patvēruma procedūrai
•    Patvēruma procedūra
•    Kā sūdzēties
•    Aizturēšana un patvērums

Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi, taisnīga tiesa, kā arī citas tēmas par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.