Cilvēktiesību izglītība

Veselība – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem.

Gidam pievienota jauna tēma par Veselību. Šī tēma palīdzēs uzzināt kā ar dažādām darbībām var tikt traucētas un pārkāptas cilvēktiesības, konkrēti, tiesības uz veselību, un pie kā šādos gadījumos var vērsties ar sūdzību. Šīs zināšanas ļaus ar lielāku pašpārliecību pieņemt lēmumus par savu veselību un identificēt iespējamos savu tiesību pārkāpumus. Laika gaitā šī tēma vēl tiks paplašināta ar vairākām sadaļām.

Jaunā tēma skaidro jēdziena “veselība” nozīmi un to, kas ir tiesības uz veselību, kā šīs tiesības aizsargā valsts un kā tās var īstenot dažādas sociālās grupas. Jaunajā tēmā atrodama arī informācija par to, kādas tiesības ir pacientiem, piemēram: pacienta informēta piekrišana, privātums, tiesības izvēlēties ārstniecību utt.

Veselības tēma ietver šādas sadaļas:

  • Kas ir veselība?
  • Pacienta tiesības
  • Īslaicīga aprūpe
  • Garīgās veselības aprūpe
  • Tiesības uz veselību
  • Akūtā aprūpe
  • Vakcinācija
  • Medikamenti

Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi, taisnīga tiesa, kā arī citas tēmas par aktuāliem jautājumiem. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.