Cilvēktiesību izglītība

Cilvēktiesību ierobežojumi – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības un izprast to pamatjautājumus, bet arī novērtēt, vai radies iespējams cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir arī vērsts uz profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem.

Šogad Gidam pievienota jauna tēma par cilvēktiesību ierobežojumiem. Jaunā tēma skaidro kādas cilvēktiesības var tikt ierobežotas un kādām juridiskajām prasībām attiecīgajiem ierobežojumiem jāatbilst, lai tie būtu likumīgi. Jaunajā tēmā atrodama arī informācija par to, kā cilvēktiesības var tikt ierobežotas un kādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jābūt pieejamiem, lai attiecīgos ierobežojumus varētu apstrīdēt, kā arī informāciju par ārkārtas situācijās, piemēram, kara, terorisma draudu vai pandēmijas laikā, pieļaujamām atkāpēm no cilvēktiesībām.

Cilvēktiesību ierobežojumu tēma ietver šādas sadaļas:
•    Absolūtās tiesības
•    Tiesības ar aizsargātu kodolu
•    Kādi ierobežojumi ir atļauti
•    Kā tiek noteikti ierobežojumi
•    Atkāpes ārkārtas situācijās


Cilvēktiesību Gidā atrodamas arī tādas tēmas kā izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi, taisnīga tiesa, kā arī citas tēmas par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Gids arī sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.

Cilvēktiesību gidu veido nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society sadarbībā ar partnerorganizācijām. To finansiāli atbalsta  Ziemeļu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programma un Aktīvo Iedzīvotāju fonds, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.