BHRS stratēģijas ieviešana pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomā ar AIF atbalstu

Ar 2022. gada 1. janvāri Baltic Human Rights Society (BHRS) ir uzsākusi sadarbību ar Aktīvo iedzīvotāju fondu (AIF), kas atbalstīs mūsu pamatdarbību pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomā, stiprinot demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Šim mērķim AIF ir piešķīris finansējumu 100 000 eur apmērā uz diviem gadiem.

Pilsoniskā un cilvēktiesību izglītība ir viena no efektīvākajām metodēm demokrātijas kultūras veidošanā. Bieži iedzīvotāju neticība savas rīcības nozīmīgumam demokrātijas stiprināšanā ir saistītas ar zināšanu trūkumu par demokrātijas pamatvērtībām, demokrātisko procesu norisi un praktiskām iesaistes formām. Zināšanu trūkums attiecīgi rezultējas reālu spēju un attieksmes trūkumā. Pilsoniskā izglītība attīsta visus šos aspektus: zināšanas, spējas un attieksmi. Izglītojot iedzīvotājus par to tiesībām un pienākumiem, un stiprinot tajos pārliecību par katru indivīdu kā vērtību un sabiedrības daļu, veidojas nepieciešamā bāze iedzīvotāju motivēšanai uz pilsoniskām aktivitātēm, kas attiecīgi liek pamatus daudzveidīgas, iecietīgas un solidāras sabiedrības veidošanā.

Ar AIF ilgtermiņa atbalstu 2022. un 2023 gadā BHRS:

  • nodrošinās sabiedrībai brīvi pieejamus inovatīvus pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības rīkus tiešsaistē, 
  • iesaistīs jauniešus pilsoniskās izglītības aktivitātēs, 
  • īstenos informatīvas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni par cilvēktiesībām un demokrātiskām vērtībām, kā arī par nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu izglītību šajās jomās visām sabiedrības grupām,
  • iesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos, kas skar pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomas attīstību, organizējot publiskas diskusijas un apmācības valsts pārvaldes darbiniekiem un citu NVO dalībniekiem un piedaloties valsts pārvaldes organizētās starp-sektoru darba grupās.

Izglītojot sabiedrību, iesaistot to pilsoniskās izglītības aktivitātēs un nodrošinot šai jomai strukturālu atbalstu valsts līmenī tiks celts tādu iedzīvotāju skaits, kas zina, kā aizsargāt savas tiesības, kur vērsties diskriminācijas gadījumos un kuri tic savai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus.

 

Lasīt vairāk: 

Veselība – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Noslēdzies Cilvēktiesību gida pirmais lekciju cikls

Cilvēktiesību gids: Iepazīsties ar Gidu sociālajos tīklos

Migrācija un patvērums – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesības.info 2022. gadā – Latvijai aktuālais cilvēktiesībās

Cilvēktiesību gids 2022. gada atskats

Noslēdzies cilvēktiesību rakstu konkurss "Ļauj Cilvēktiesībām Runāt!"