Cilvēktiesību gids

Cilvēktiesību gids ir tiešsaistē pieejama informācijas, izglītības un pašpalīdzības platforma. Tā palīdz izprast dažādās dzīves situācijās aktuālās cilvēktiesības. Cilvēktiesību gids cilvēktiesības izklāsta, izmantojot tematisku pieeju. Tādējādi cilvēkiem ir iespēja cilvēktiesības apzināt un izpētīt nevis abstrakti, bet gan konkrēti, koncentrējoties tieši uz tām tiesībām, kuras ir aktuālas noteiktā jomā vai situācijā. Gids palīdz saprast, kur varat meklēt palīdzību un kā sūdzēties, ja ir pamats domāt, ka noticis cilvēktiesību pārkāpums. Papildus Gids sniedz informāciju par katrai tēmai atbilstošiem Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, tiesu praksi un citiem avotiem.

Cilvēktiesību gids ir Eiropas mēroga sadarbības projekts ar katrai projekta dalībvalstij  īpaši izstrādātu saturu. Pašlaik Gids tiek piedāvāts latviešu, igauņu, lietuviešu un bulgāru valodās līdz ar tulkojumu krievu un angļu valodās.

Darbs pie Cilvēktiesību gida izstrādes tika uzsākts jau 2013. gadā. Gids ir pieejams Latvijā kopš 2016. gada, Lietuvā un Igaunijā kopš 2017. gads, Bulgārijā kopš 2019. gada un Slovākijā un Slovēnijā kopš 2021. gada. Ar 2022. gadu Gids būs pieejams arī Francijā un Horvātijā. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society kopīgi ar sadarbības partneriem Igaunijā — Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvā — Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), NVO tiesību institūtu (NGO Law Institute) un Cilvēktiesību balss (Human Rights Voice), Bulgārijā — Bulgārijas Helsinki Komiteju (Bulgarian Helsinki Committee), Slovēnijā — Miera institūts (the Peace Institute), Slovākijā – Slovākijas Helsinki Cilvēktiesību komiteja (Helsinki Committee for Human Rights in Slovakia), Francijā - Starptautiskais cilvēktiesību un miera institūts (Institut international des droits de l'Homme et de la paix) un Horvātijā - Cilvēktiesību māja Zagrebā (Human Rights House Zagreb). Latvijas Cilvēktiesību gida satura sagatavošanā ir piedalījušies Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA un Resursu centrs sievietēm Marta, kā arī citi individuāli eksperti.

Cilvēktiesību gids ir tapis ar Nīderlandes Karalistes ārlietu ministrijas, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Aktīvo Iedzīvotāju fonda atbalstu, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.

Cilvēktiesību gids

Lasīt vairāk:

Noslēdzies Cilvēktiesību gida pirmais lekciju cikls

Migrācija un patvērums – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids: Iepazīsties ar Gidu sociālajos tīklos

Pilsoniskā līdzdalība – jauna tēma Cilvēktiesību gidā

Cilvēktiesību gids 2022. gada atskats

Baltijas partneri izstrādā jaunas tēmas, lai cīnītos ar pandēmijas sekām

Cilvēktiesību gidam jauna tēma par Ģimenes atbalsta mehānismiem

Cilvēktiesību gida kampaņas sabiedriskajā transportā Slovēnijā, Igaunijā un Lietuvā

Cilvēktiesību gids pieejams Slovēnijā

Cilvēktiesību gidam jauna tēma par naida noziegumiem un naida runu

Cilvēktiesību gida kampaņas sabiedriskajā transportā Latvijā, Bulgārijā un Slovākijā

Cilvēktiesību gids pieejams Slovākijā

Jaunas partnervalstis pievienojas Cilkvēktiesību Gida platformai

Cilvēktiesību gidam pievienota jauna tēma — vardarbība ģimenē

Cilvēktiesību gids pieejams Bulgārijā