Cilvēktiesību gids

Cilvēktiesību gids ir tiešsaistē pieejama informācijas, izglītības un pašpalīdzības platforma. Tā palīdz izprast dažādās dzīves situācijās aktuālās cilvēktiesības. Cilvēktiesību gids cilvēktiesības izklāsta, izmantojot tematisku pieeju. Tādējādi cilvēkiem ir iespēja cilvēktiesības apzināt un izpētīt nevis abstrakti, bet gan konkrēti, koncentrējoties tieši uz tām tiesībām, kuras ir aktuālas noteiktā jomā vai situācijā. Gids palīdz saprast, kur varat meklēt palīdzību un kā sūdzēties, ja ir pamats domāt, ka noticis cilvēktiesību pārkāpums. Papildus Gids sniedz informāciju par katrai tēmai atbilstošiem Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, tiesu praksi un citiem avotiem.

Cilvēktiesību gids ir Eiropas mēroga sadarbības projekts ar katrai projekta dalībvalstij  īpaši izstrādātu saturu. Pašlaik Gids tiek piedāvāts latviešu, igauņu, lietuviešu un bulgāru valodās līdz ar tulkojumu krievu un angļu valodās.

Darbs pie Cilvēktiesību gida izstrādes tika uzsākts jau 2013. gadā. Gids ir pieejams Latvijā kopš 2016. gada, Lietuvā un Igaunijā kopš 2017. gads un Bulgārijā kopš 2019. gada. 2021. gada sākumā Gids būs pieejams arī Slovākijā un Slovēnijā. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society kopīgi ar sadarbības partneriem Igaunijā — Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvā — Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), NVO tiesību institūtu (NGO Law Institute) un Cilvēktiesību balss (Human Rights Voice), Bulgārijā — Bulgārijas Helsinki Komiteju (Bulgarian Helsinki Committee), Slovēnijā — Miera institūts (the Piece Institute) un Slovākijā – Slovākijas Helsinki Cilvēktiesību komiteja (Helsinki Committee for Human Rights in Slovakia). Latvijas Cilvēktiesību gida satura sagatavošanā ir piedalījušies Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA un Resursu centrs sievietēm Marta, kā arī citi individuāli eksperti.

Cilvēktiesību gids ir tapis ar Nīderlandes Karalistes ārlietu ministrijas, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža.

Cilvēktiesību gids