Par mums

Baltic Human Rights Society ir dibināta 2012.gada sākumā kā nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt cilvēktiesību izpratnes un kultūras attīstību Latvijā un Baltijas reģionā. Organizācija darbojas kā cilvēktiesību profesionāļu un akadēmiķu tīkls, kas īsteno dažādas aktivitātes cilvēktiesību izglītības, pētniecības un konsultāciju jomā. Organizācijas galvenā darbība šobrīd ir koncentrēta uz šādām aktivitātēm:

Aktivitātes

Cilvēktiesību izglītība — BHRS šobrīd īsteno ilgtermiņa cilvēktiesību izglītības programmu Baltijas un citās Eiropas partnerorganizāciju valstīs. Programmas mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par cilvēktiesībām un palīdzēt sabiedrības locekļiem apgūt spējas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai tie prastu aizstāvēt savas cilvēktiesības ikdienā. Programmas ietvaros tiek veidoti brīvi pieejami un viegli izmantojami izglītības materiāli dažādos formātos, kas atvieglo uztveramību un mācīšanās procesu. Programma tiek ieviesta sadarbībā ar BHRS partneriem Igaunijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā, Slovēnijā, Francijā un Horvātijā. Organizācijas eksperti ir iesaistīti arī cilvēktiesību kursu, lekciju un semināru izstrādē un vadīšanā valsts iestāžu un operatīvo dienestu darbiniekiem, kā arī universitātēs un citās mācību iestādēs.

Pētniecība & Konsultācijas — BHRS darbojas kā platforma praktiķiem un akadēmiķiem, kuri specializējušies cilvēktiesībās vai ar tām saistītās tiesību nozarēs. Dalībnieki gan individuāli, gan kolektīvi piedalās dažādos pētniecības projektos, darba grupās un diskusijās, kā arī sniedz konsultācijas stratēģisku dokumentu izstrādē cilvēktiesību jomā.

Cilvēki

BHRS apvieno profesionāļus no tādām sfērām kā cilvēktiesības, starptautiskās publiskās, humanitārās un krimināltiesības. Organizācijas administratīvo darbību nodrošina neliela vadības komanda. Organizācijā aktīvi darbojas vairāki tiesību eksperti, kuri attīsta un īsteno dažādus projektus. Organizācija ir izveidojusi arī plašāku personu un organizāciju tīklu, kuras iesaistās atsevišķos projektos un citos pasākumos.

Sazinieties